Възможности за обучение в Европа и България

16 Май 2013
« към Образование

PLOTEUS има за цел да помага на студентите, търсещите работа, работещите, родителите, съветниците по ориентиране и учителите да открият информация за обучението в Европа.

В този сайт можеш да откриеш информация за възможности за обучение, налични в целия Европейски съюз, както и информация за връзка с университети и други образователни институции, както и центрове за професионално обучение.

За да ти помогне да направиш информиран избор, порталът дава информация, която да те ориентира и за това какво ще ти е необходимо при преместване в друга европейска страна с цел обучение, работа или стаж. За тази цел в портала ще намериш линкове към:

  • Сайтове с описание на европейските  системи на образование и обучение
  • Сайтове с информация относно разходите за живот, такси за обучение, намиране на настаняване, основни закони и друга обща информация за европейските страни
  • Сайтове за обменни програми и финансова подкрепа (КоменскиЕразъмЛеонардо да ВинчиГрюндвигМладежта в действие) на разположение в европейските страни, както и информация за това с кой да се свържете, за да кандидатствате за финансова подкрепа.

Порталът съдържа и секция за търсене  на възможности за  обучение в целия Европейски съюз.

Ако имаш нужда от помощ при търсенето на информация, можеш да се свържеш с представител на мрежата Euroguidance в България.

Ако желаеш да проучиш българските университети и това, което те предлагат, за да се ориентираш по-добре в избора си, можеш да посетиш портала на Рейтинговата система за висшите училища в България.  Той подпомага потребителите на образователни услуги в избора на висше училище. Актуализираното издание на системата съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните приоритети и интереси на потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления.

« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност