Учебни посещения за специалисти по образование и професионално обучение

02 Октомври 2013
« към Образование

Учебно посещение е краткосрочно посещение от три до пет дни за малка група от специалисти и ръководители , представляващи различни групи от образованието и професионалното обучение . Групите обикновено се състоят от 10 до 15 участници.

Това е възможност да:

• обмените опит в областта на образователната политика и практика в Европа

• научите за националните системи за обучение

• посетите организации, участващи в образование и обучение

• обсъдите конкретни политики и въпроси с местни експерти.

Учебни посещения се организират на местно или регионално равнище и координират от Националната агенция .

Програмата осигурява форум за дискусия , обмен и обучение по теми от общ интерес на ниво ЕС и служи за следните цели:

  • позволява на  тези, които упражняват важни отговорности на местно, регионално или национално равнище за подобрят  тяхното разбиране по  специфични аспекти на образованието и политики за професионално обучение;
  • Осигурява обмен на съвети, идеи и информация между всички, които участват в програмата , включително гости и домакини ;
  • Обогатява потока на информация между държавите-членки и на европейско равнище.

Участниците:

  • трябва да бъдат лица, отговорни за образованието и професионалното обучение в техните страни , както и за представители на социалните партньори (работодатели, организации и синдикати) .
  • трябва да представляват всички части на образованието и обучението ( общо, професионално и техническо образовани ) и да бъдат в състояние да действат като медиатори  на придобитите знания .
  • да бъдат  граждани или постоянно пребиваващи на територията на 27те държави членки на ЕС , Македония , Исландия, Лихтенщайн , Норвегия, Швейцария , Турция и Хърватия.

Крайни срокове:

  • Първи  кръг: учебни посещения от септември 2013 до февруари 2014 :Краен срок : е 28 март, 2013 г.

  • Втори кръг: учебни посещения от март до юни 2014: Краен срок : 15 Октомври, 2013

Повече информация може да откриете тук: http://studyvisits.cedefop.europa.eu/

Приложения

Study visits catalogue 2013/142.21 MB
Study visits programme 2013/14 for education and vocational training specialists and decision-makers636.12 KB
Study visits Unlocking the potential for better education and training in Europe557.06 KB
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност