стажове в НАТО

27 Април 2018
« към Стажове и работа

Покана за подаване на кандидатури за финансирани  стажове от НАТО - грант -  2019 г.
Всяко работно място  -за 4 седмици.
Научете повече: https://www.nato.int/cps/en/natohq/71157.htm
« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност