T-Kit 8 - Социално включване (издание за 2017 г.)

16 Януари 2018
« към Стажове и работа

T-Kit 8 - Социално включване (издание за 2017 г.)
Ревизираният T-Kit има за цел да подготви практикуващите младежки практики с широко познаване на понятията за социално изключване и включване, както и неща, които трябва да се вземат предвид при ангажиране в  работата с млади хора с по-малко възможности.
Практическата част включва редица проекти, подходи и дейности за вдъхновение на младежките работници, обхващащи петте "А":
1. Осъзнаване на реалностите на социалното изключване,
2. Достъп до овластяващи и приобщаващи дейности,
3. Механизми за действие и подкрепа за включване,
4. Акредитиране и признаване на опит, напредък и постижения, и
5. Насърчаване, като се поставят подкрепящи стъпки за включване.
Прочетете повече: http://bit.ly/2BxGUNh
« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност