Покана за стаж в Европейската железопътна агенция!

07 Декември 2017
« към Стажове и работа

Нова покана за стаж в Европейската железопътна агенция!
Допустимите кандидати са граждани на държава-членка на Европейския съюз и граждани на страни, които са договарящи страни по Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Те трябва да имат висше образование (минимум три години обучение), много добро владеене на английски език и много добро владеене на втори език - за гражданите на ЕС това трябва да е официален език на ЕС.
Агенцията ще предложи месечна помощ от около. € 1,200, EUR, възстановяване на пътни разходи, платени отпуски и възможности за обучение, запазени за персонала.
Краен срок: 7 януари 2018 г.
Прочетете повече: [http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx]
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship. ASPX
« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност