Пазар на труда и заплатите в Европа

16 Октомври 2017
« към Стажове и работа

Годишният доклад на Европейската комисия за пазара на труда и развитието на заплатите в Европа -  2017 потвърждава положителните тенденции на пазара на труда, наблюдавани в ЕС. Заетостта в ЕС е надминала нивата преди кризата с повече от 235 милиона души, които имат работа. Безработицата, която вече е 7,6%,  се доближава до нивата преди рецесията. Докладът твърди,  че е станало по-лесно за безработните да си намерят работа.  Новите работни условия са осигурили предимства както на фирмите, така и на търсещите работа, които имат различни видове договори, като хората с временна  и самостоятелната заетост са по-слабо защитени.
Докладът популяризира фактите, че през 2016 г. заплатите в Еврозоната са се увеличили с 1,2% и в почти всички държави-членки. Държавите-членки със сравнително ниски равнища на заплатите (като например Балтийските държави, Унгария и Румъния) отбелязват най-голямо увеличение. В много страни обаче темпът на нарастване на заплатите все още е по-нисък от очакваното, заради последните спадове на безработицата.  В почти всички държави-членки заплатите на временните работници са по-ниски от тези на постоянните работници, особено в държавите-членки, където делът на временната заетост е по-висок.
Прочетете повече: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18371&langId=en
« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност