„Да премахнем границите пред доброволчеството“- подбор на доброволци

05 Октомври 2017
« към Стажове и работа

На 29.09.2017 г. в читалище „Братство 1869” бе проведен подбор на доброволците, които ще се включат в дейностите по проект „Да премахнем границите пред доброволчеството“. Проектът се реализира по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия с водеща организация Асоциация „Тимошки младежки център – Зайчар“, Сърбия и Сдружение „Свободен младежки център – Видин“. 

16 доброволци на възраст 16-29 години бяха избрани въз основа на техните интереси, опит  и мотивация за участие в доброволчески дейности. 

В рамките на проекта в НЧ „Братство 1869” е създаден Доброволчески клуб, който ще бъде място за срещи на доброволците и за провеждането на обучение и оценка на тяхната работа.

В началото на м. октомври ще стартират обучителните сесии на доброволците, които ще се обучават по темите - Същност на доброволчеството, Европейски корпус за солидарност, Европейска доброволческа служба, социално доброволчество, общуване и др.

Всички младежи, успешно преминали обучителния курс, ще получат сертификат за доброволчество в социалната сфера.         

Целта на обучението е да подготви младежите-доброволци за предстоящите практически доброволчески дейности в социални институции в гр. Кюстендил.

« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност