Безработица в еврозоната - август 2017

05 Октомври 2017
« към Стажове и работа

Данни от Евростат: август 2017 г.  за безработица в Еврозоната.
Според Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, сезонно коригираната безработица в Еврозоната (EA19) е била 9,1% през август 2017 г., стабилна спрямо юли 2017 г. и  в размер на  9,9%  - през август 2016 г. Това остава най-ниската регистрирана ставка в Еврозоната от февруари 2009 г.
Процентът на безработица в ЕС-28 е бил 7,6% през август 2017 г.,  7,7% през юли 2017 г. и от 8,5% през август 2016 г. Това е най-ниският процент, регистриран в ЕС28 от ноември 2008 г.
Евростат изчислява, че 18,747 милиона мъже и жени в ЕС28, от които 14,751 милиона в Еврозоната, са били безработни през август 2017 г. В сравнение с юли 2017 г. броят на безработните лица е намалял с 104 000 в ЕС28 и с 42 000 Еврозоната.
В сравнение с август 2016 г. безработицата е намаляла с 1,923 милиона в ЕС-28 и с 1,319 милиона в еврозоната.
През август 2017 г. в ЕС-28 са били безработни 3,754 милиона младежи (под 25 години), от които 2,668 милиона са в Еврозоната. В сравнение с август 2016 г. безработицата сред младежите намалява с 426 000 в ЕС-28 и с 240 000 в еврозоната.
През август 2017 г. равнището на младежка безработица е 16.7% в ЕС-28 и 18.9% в еврозоната, в сравнение с 18.5% и 20.6% съответно през август 2016 г.
През август 2017 г. най-нисък процент е наблюдаван в Германия (6,4%), докато най-високи бяха регистрирани в Гърция (43,3% през юни 2017 г.), Испания (38,7%) и Италия (35,1%).
Прочетете повече: http://bit.ly/2fI9phB
« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност