Тримесечни данни на Евростат за заетостта

13 Септември 2017
« към Стажове и работа

Тримесечни данни на Евростат за заетостта
Според статистическите данни за националните данни, публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, броят на заетите лица се е увеличил с 0.4% както в еврозоната (EA19), така и в ЕС 28 през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение с предходното тримесечие.
През първото тримесечие на 2017 г. заетостта се е увеличила с 0,5% и в двете области. Тези цифри са сезонно коригирани. В сравнение със същото тримесечие на предходната година, през второто тримесечие на 2017 г. заетостта се е увеличила с 1,6% в еврозоната и с 1,5% в ЕС28 (след + 1,6% и + 1,5% - съответно през първото тримесечие на 2017 г.). 
Евростат оценява, че през второто тримесечие на 2017 г. 235,4 милиона мъже и жени са били наети в ЕС 28, от които 155,6 милиона са в еврозоната. Това са най-високите нива, регистрирани някога в двете области. Тези цифри са сезонно коригирани. Тези тримесечни данни за заетостта предоставят картина на приноса на труда, съответстваща на измерването на производството и доходите на националните сметки.
Сред държавите-членки, за които има данни за второто тримесечие на 2017 г., най-голямо увеличение има в сравнение с предходното тримесечие, Малта (+ 1,0%), Испания (+ 0,9%), Гърция и Полша (и двете 0,8%). Обратно, намаляването на заетостта се наблюдава в Хърватия (-0,8%), Латвия (-0,7%), Румъния (-0,6%) и Естония (-0,5%).
« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност