EURES - мрежа за сътрудничество - подпомага намирането на работа в ЕС

11 Септември 2017
« към Стажове и работа

EURES е мрежа за сътрудничество, създадена с цел да подпомага свободното движение на работници на територията на 28 държави на ЕС, плюс Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Мрежата се състои от: Европейското бюро за координация (ECO), националните бюра за координация (NCOs), партньорите на EURES и асоциираните партньори на EURES.

Партньори в мрежата могат да бъдат: обществени служби по заетостта (PES), частни служби по заетостта (PRES), синдикални организации, организации на работодателите и други заинтересовани страни на пазара на труда. Партньорите предлагат услуги за информация, намиране и наемане на работа за работодатели и търсещи работа, а европейското и националните бюра за координация наблюдават организацията на дейностите съответно на европейско и национално ниво.

Освен това EURES изпълнява важната роля да осигурява конкретна информация и да подпомага намирането на работа в полза на работодателите и пограничните работници в трансграничните региони в Европа.

На практика EURES предоставя услугите си посредством портала и човешка мрежа от около 1000 съветници на EURES, които са ежедневно в контакт с търсещи работа и работодатели в Европа.

« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност