Европейски корпус за солидарност: работни места и стажове

26 Юли 2017
« към Стажове и работа

Половин година след като Европейската комисия стартира "Европейски корпус за солидарност" и след съгласуването на доброволните стажове, започнало през март 2017 г., сега стартират и хиляди стажове.
За тази цел Европейската комисия подкрепя два проекта, ръководени от италианските и френските публични служби по заетостта, които ще предложат работа, свързана със солидарността, или стаж в друга държава от ЕС на до 6000 младежи.
Двата проекта, ръководени от Френската публична служба по заетостта (Pôle Emploi) и Италианската национална агенция за активна трудова политика (ANPAL) обединяват обществени служби по заетостта и организации от различни държави-членки на ЕС, като организациите на работодателите и институтите за обучение,
Работни места или стажове в области, свързани със солидарността, за млади хора на възраст между 18 и 30 години.
Избраните участници ще могат да се занимават с широк спектър от дейности като здравеопазване, социална интеграция, опазване на околната среда, помощ за мигранти и бежанци или  помощ по изхранване в друга страна от ЕС.
Проектите ще достигнат до работодателите, ще осигурят съответствие на кандидатите и ще осигурят на участниците финансови и други видове подкрепа, като обучение.
Проектите се финансират с повече от 14 милиона евро от Програмата за заетост и социална иновация.
Двата проекта ще продължат до март 2019 г.
Успоредно с това, Европейският корпус се развива и укрепва. Целта е да се осигурят 100 000 възможности до края на 2020 г.
Натрупаният опит в рамките на двата нови проекта ще помогне да се положат основите за изграждането на Европейския корпус до 2020 г.
Източник: http://bit.ly/2sGS2Pz
« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност