Стажове в Европейския парламент

03 Януари 2014
« към Стажове и работа

Парламентът предлага в своя секретариат няколко варианта за стажове, чрез които предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за това какво е Европейският парламент и с какво се занимава.

Стажове за висшисти — общ вариант или журналистическа насоченост (стипендии „Шуман“)

Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за допълване на знанията, които са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент.

Тези стажове включват:

  • Стипендии „Робер Шуман“, общ вариант
  • Стипендии „Робер Шуман“, журналистическа насоченост.

Кандидатстващите за стаж висшисти трябва да:

  • бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на страна кандидатка, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник;
  • са навършили 18 години към началната дата на стажа;
  • притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
  • не са получили друга възможност за стаж и да не са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на Европейския съюз.

Кандидатите за стипендиите „Робер Шуман“ с журналистическа насоченост трябва да докажат професионален опит, виден от публикувани произведения или от членство в сдружение на журналистите в държава — членка на Европейския съюз, или пък от придобита квалификация по журналистика, призната в държавите — членки на Европейския съюз, или в страните кандидатки.

Продължителността на тези стажове е пет месеца и не може да се удължава.

Дати на стажа и крайни срокове за получаване на заявленията

Срок за кандидатстване

Срок на стажа

15 август—15 октомври (до полунощ)

1 март—31 юли

15 март—15 май (до полунощ)

1 октомври—28/29 февруари

За да кандидатствате за стаж, трябва да отговаряте на условията и да попълните онлайн формуляра за кандидатстване.

Стажове за обучение

Европейският парламент предлага възможността да участват в стажове за обучение на младежи, които притежават диплома за завършено средно образование (получена преди крайния срок за подаване на заявление за кандидатстване), даваща достъп до университет, или на младежи, следвали висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен. Те са запазени с предимство за млади хора, които трябва да проведат стаж в рамките на своя курс на обучение, при условие че имат навършени 18 години към първия ден от стажа.

Продължителността на стажовете за обучение е от един до четири месеца с възможност за дерогация.

(1) Незадължителни стажове за обучение

Начални дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите за незадължителни стажове:
Период за записване Начало на стажа (максимум 4 месеца)
1 август – 1 октомври 1 януари
1 декември – 1 февруари 1 май
1 април – 1 юни 1 септември

(2) Задължителни стажове за обучение

Европейският парламент може да приеме кандидати, които отговарят на общите условия за прием, ако е задължително да се проведе стаж в рамките на:

  • курс на обучение в университет или приравнено учебно заведение,
  • професионално обучение на високо равнище, организирано от организация с нестопанска цел (по-специално публични институции или органи),
  • изискване за достъп до правото на упражняване на дадена професия,

при представяне на доказателство от тези организации или субекти, които разрешават достъпа до упражняване на дадена професия.

Начални дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите за задължителни стажове:
Краен срок за записване Начало на стажа
1 октомври между 1 януари и 30 април
1 февруари между 1 май и 31 август
1 юни между 1 септември и 31 декември

За да кандидатствате за стаж, трябва да отговаряте на условията за прием и да попълните заявлението за кандидатстване онлайн.

Допълнителна информация и правила относно процедурите за осъществяване на стажовете е налична в сайта на Европейския парламент.

« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност