Платен стаж в Европейската Комисия

11 Януари 2019
« към Стажове и работа

Искате да работите в сърцето на ЕС? Европейската комисия сега набира стажанти!

Европейската комисия е домакин на открита покана за стажанти два пъти годишно. Стажовете са предназначени за всички завършили висше образование в последните 5 месеца.  

Как да кандидатствам ?

- Програмата за стаж е отворена за граждани на ЕС, които са завършили висше образование, като се приема и определен брой кандидати от държави извън ЕС.

Също така са необходими:

- образователна степен с най-малко 3 години обучение (минимум бакалавър);

- много добро владеене на английски, френски или немски език (ниво C1 / C2 в съответствие с Общата европейска езикова рамка);

- много добро владеене на втори официален език на ЕС (изискван за гражданите на страните от ЕС).

Ако сте завършили стаж в друга институция или орган на Европейския съюз или сте работили повече от 6 седмици, или 42 календарни дни (с включени уикенди), в която и да е европейска институция, орган на ЕС, Изпълнителна агенция на ЕС, делегации на ЕС или за членове на Парламент (евродепутати), не можете да кандидатствате за стаж на Комисията.

Трябва да подадете заявлението преди крайния срок. Моля, обърнете внимание, че няма да се приемат никакви документи на хартия.

Избраните стажанти ще получат безвъзмездна помощ в размер на приблизително 1,196,84 евро на месец и възстановяване на пътните разходи. Осигурени са също застраховане от злополука и здравно осигуряване. Стажантите с увреждания могат да получат добавка към субсидията си.  

Краен срок за кандидатстване за стажовете през октомври 2019 г. - март 2020 г. е 04 февруари 2019 г., 12:00 ч. централно европейско време.

Стартирала през 1960 г., това е най-продължителната стажантска програма по рода си. Стажовете в Европейската комисия ще ви предоставят практически познания за работата на отделите на Комисията и ще ви позволят да придобиете личен опит чрез контактите, които ще направите в хода на вашата ежедневна работа. Вие също така ще можете да продължите и да приложите на практика знанията, които сте придобили по време на обучението си.

За повече информация вижте тук.

« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност