Европейският орган за безопасност на храните - отправя покана за стаж

12 Юни 2018
« към Стажове и работа

Европейският орган за безопасност на храните стартира покана за стажове, която дава възможност на обучаваните да прилагат на практика знанията, които са придобили по време на своите академични изследвания или професионална кариера в областта на науката, комуникацията или администрацията.
Условия:
- стажантът е отворен за граждани на държави-членки на ЕС, от ЕИП, ЕАСТ и от страни, които се ползват от предприсъединителна стратегия и които са завършили първи курс на курс за висше образование и придобита пълна степен или равностойност към датата на кандидатстването, с добро владеене на английски език (минимално ниво: B2 съгласно CEFR);
- стажовете се предлагат за период от най-малко пет години до максимум дванадесет месеца;
- на обучаваните ще бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер на 1.150 евро на месец;
- Кандидатите се приканват да прочетат внимателно решението на Изпълнителния директор на EFSA относно схемите за стажове и посещения на учебните посещения в ЕОБХ.
Краен срок: 23 юли 2018 г., полунощ CET.
Научете повече:тук
« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност