Деветмесечен стаж за обучение на млади висшисти и докторанти

14 Май 2018
« към Стажове и работа

CEDEFOP, Европейският център за развитие на професионалното обучение, предлага един деветмесечен период на стаж за обучение на млади висшисти и на докторанти, без да се изключват тези, които в рамките на ученето през целия живот наскоро са получили университетска диплома и са в началото на нова професионална кариера.
Стажантите се избират само от граждани на  държавите-членки на Европейския съюз и на страните кандидатки.
Периодът на обучение включва трудов стаж в един от отделите на CEDEFOP и тече от 1 октомври  - до края на юни всяка година.
Стажантите получават месечна безвъзмездна помощ:
- 940,29 EUR месечно за стажанти от чужбина (държави-членки на ЕС или страни кандидатки), както и стажанти, пребиваващи в Гърция, които трябва да се преместят в Солун за срока на стажа.
- 705,22 EUR на месец за стажантите, пребиваващи в Солун, преди началото на обучението им на работното място.
Пътните разходи (в определени граници) също се възстановяват.
За да се улесни равното участие, стажантите с увреждания могат да получат добавка към основната субсидия.
Краен срок: 25 май 2018 г., 14.00 ч. Гръцко време (CET + 1).
Прочетете повече:http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeshipsук
« към Стажове и работа

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност