Стипендии за кандидати с иновативен и неконвенционален подход

22 Юни 2015
« към Стипендии

◦    Отворено общество предоставя стипендии за кандидати с иновативен и неконвенционален подход към предизвикателствата в областите: човешки права, прозрачност на управление; достъп до информация и правосъдие; подкрепа на гражданското общество и социалното включване. Стипендии ще получат проекти, покриващи поне две теми.
◦    Стипендиантите могат да идентифицират проблем, който преди не е бил разпознат, да разработят нови идеи за политики, или да предлагат стратегии за застъпничество. Стипендиантите могат да създадат продукти като книги, доклади, блогове, иновационни обучителни проекти; нови кампании или организации.

Краен срок 3 август 2015г.

Повече информация: тук

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност