Новини: Стипендии

Обменна програма в САЩ за младежи 10 Октомври 2013 Youth Exchange and Study (YES), обменната обучителна програма за младежи, е създадена през октомври 2002 г. Споносира се от Бюрото за образование и култура, САЩ (Bureau of Educational and Cultural... виж повече
Парламентарната асамблея и Международният секретариат към ОССЕ предлагат изследователска стипендия 30 Септември 2013 Парламентарната асамблея и Международният секретариат към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) избират осем или девет студенти по политически науки, право и международни... виж повече
Стипендии на фондация "Хайнрих Бьол" за висше образование в Германия 09 Юли 2013 Фондация "Хайнрих Бьол" отпуска годишни стипендии за бакалавърска, магистърска и докторантска степен на обучение за следващата академична година. От стипендиите могат да се възползват... виж повече
Стипендии на фондация "Отворено общество" 03 Юли 2013 Фондация "Отворено общество" отпуска стипендии от 2008 г., като целта е да се подкрепят иновативни и нестандартни подходи към предизвикателствата в обществото. Със стипендиите се финансират... виж повече
Фонд Roberto Cimetta 26 Юни 2013 Фонд Roberto Cimetta е международна асоциация, насърчаваща обмена на хора на изкуството и моблиността на професионалисти от сферата на изпълнителското изкуство и визуалните изкуства в... виж повече
Искаш ли да станеш конферентен преводач? 30 Май 2013 Български граждани имат възможност да кандидатстват за стипендии за магистърски програми по конферентен превод за академичната 2013/2014 година, отпускани от Главна дирекция "Устен превод"... виж повече
Стипендии за Московския държавен институт по международни отношения 18 Май 2013 Министерство на образованието, младежта и науката обявява конкурс за номиниране на двама студенти – български граждани, за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър”... виж повече
Студентски кредити, гарантирани от МОМН 15 Май 2013 Всички студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания, могат да кандидатстват за кредити, гарантирани от Министерството на образованието, младежта и науката: • български... виж повече
Страници12345

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност