Парламентарната асамблея и Международният секретариат към ОССЕ предлагат изследователска стипендия

30 Септември 2013
« към Стипендии

Парламентарната асамблея и Международният секретариат към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) избират осем или девет  студенти по политически науки, право и международни отношения (завършили в университети на държави, членки на ОССЕ) , които да работят като  научни сътрудници в Копенхаген или Виена.

  Отговорности:

  • Да провеждат независими  изследвания по различни проекти към Асамблеята и да оказват  помощ на длъжностните лица и служители;
  • Да изготвят информационни доклади за парламентарните делегации , включително и за мисии за наблюдение на избори и официални посещения на Парламентарната асамблея;
  • Да подпомагат  планирането и изпълнението на заседания на Асамблеята , да работят с комисиите на Асамблеята, да  следят  работата на мисии на ОССЕ и оказват помощ при изготвянето на различни доклади;
  • Да подготвят речи и изказвания;  

Профил на кандидатите:

- Студенти на възраст между 21 и 26, завършили университети в държави членки на ОССЕ

- Силни научноизследователски  умения  и солидна академична подготовка

- Специфични интереси в политиката на региона на ОССЕ , и по-специално в бившия Съветски съюз , са желателни

- Отличното  писмено и говоримо владеене на английски език е задължително , тъй като това е работният език ; владеенето на  още един от официалните езици на ОССЕ ( френски, немски , италиански, руски или испански ) ще се счита за предимство

- Компютърни умения

Срок на кандидатстване:

- Прием през септември / октомври  -  Крайният срок е 1 май

- Прием през февруари / март  -  Крайният срок е 1 октомври

Заинтересованите кандидати трябва да представят тяхното заявление , включително и попълнен формуляр за кандидатстване , кратко мотивационно писмо , автобиография , препис от класове , две препоръки и актуална снимка  на:

Dana Bjerregaard

Асистент на Генералния секретар

Парламентарната асамблея на ОССЕ

Tordenskjoldsgade 1

1055 Copenhagen K , Дания

E- поща : dana@oscepa.dk

Още информация може да откриете на адрес: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност