Балкански стипендии за журналистически постижения за 2018г.

02 Март 2018
« към Стипендии

Фондация ERSTE Stiftung и фондация "Отворено общество", в сътрудничество с Балканската мрежа за разследване, BIRN, приканват журналисти от: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Република Македония, Черна гора, Румъния, Гърция и Сърбия да кандидатстват за  балкански стипендии за журналистически постижения  за 2018.
За кандидатстване участниците трябва да представят изследователски предложения на тема "Доверие".
Десет журналисти ще бъдат избрани да получат финансиране и професионална подкрепа за изследвания и да докладват по теми от регионално и европейско значение.
Участващите стипендианти ще получат: стипендия от 2 000 евро, надбавка за пътуване до 2 000 евро, близък редакционен надзор и наставничество, както и възможност да присъстват на международни семинари за професионално развитие и да бъдат публикувани в най-влиятелните регионални и международни медии. В допълнение, първите три статии, избрани от международно жури, ще получат награди от 4 000, 3 000 и 1 000 евро.
Стипендията ще се даде за период от април - до декември 2018 г., като ще бъдат избрани трима победители по време на заключителния семинар, в края на годината.
Краен срок: 12 март 2018 г., 24 часа.
Всички подробности можете да намерите тук: http://fellowship.birn.eu.com/en/page/home
« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност