Европейски стипендии за успех и за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.

29 Ноември 2017
« към Стипендии

Кандидатстването за европейски стипендии за успех и за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. започна. Студентите могат да попълват и подават формулярите си до 14 януари 2018 г. на адрес ТУК  Класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г. Пълният график с всички срокове и правила на кампанията са качени на посочената интернет страница, но могат да се намерят и във всяко висше училище.

Стипендии за успех могат да получават само студентите от приоритетните професионални направления във висшите училища в страната. Размерът е 150 лв. месечно, като се изплащат средства за петте месеца от семестъра. Стипендията за специални постижения е еднократна и е в размер на 300 лв. Един студент може да получи до три такива в рамките на един семестър, като условието е да се обучава в редовна форма независимо от специалността. Получаването на европейски стипендии става независимо дали студентите взимат стипендии и от държавния бюджет.

Това е последният четвърти семестър от реализирането на първата фаза на проект „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. От началото му близо 30 000 студенти са получили стипендии на стойност почти 23 млн. лв.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност