Стипендии на фондация "Отворено общество"

03 Юли 2013
« към Стипендии

Фондация "Отворено общество" отпуска стипендии от 2008 г.,  като целта е да се подкрепят иновативни и нестандартни подходи към предизвикателствата в обществото. Със стипендиите се финансират предложения, които предизвикват дискусии и биха обогатили общественото  разбиране на тези предизвикателства.

Проектите финансирани от фондацията трябва идентифицират нов проблем, да разработят нови политически идеи за справяне с познати проблеми, или да предложат нова стратегия за застъпничество. Проектните теми трябва да съответстват на най-малко две от области на интерес на фондация "Отворено общество". Сред тях са правата на човека, прозрачност на управлението, достъп до информация и правосъдие, както и насърчаване на гражданското общество и социално включване.

Допустими са кандидати от цял свят. Те трябва да познават в дълбочина избраната от тях тема. Кандидатстването се извършва  онлайн на интернет страницата  на фондацията.

Краен срок за кандидатстване: 1 август 2013 г.

Допълнителна информация относно стипендиите и процесът на кандидатстване:

http://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност