Фонд Roberto Cimetta

26 Юни 2013
« към Стипендии

Фонд Roberto Cimetta е международна асоциация, насърчаваща обмена на хора на изкуството и моблиността на професионалисти от сферата на изпълнителското изкуство и визуалните изкуства в Средиземноморския регион.
Фондът насърчава пътувания, които позволяват на хората на изкуствата да намерят възможности, партньори и средства за лични и колективни проекти, както и улесняването на изграждането на мрежи, обмяната на опит и реализиране на културно и артистично сътрудничество.
Индивидуалната финансова помощ покрива разходите за пътуване и виза, свързани с участие в конференции, фестивали, симпозиуми и други. Фондът финансира индивидуални кандидатури, а не организации. Артисти от Европа могат да кандидатстват, ако техните проекти имат силна връзка със Средиземноморието.

Научете повече за финансиращите програми на Фонда на официалния му сайт.
Следващият краен срок за подаване на кандидатури е 30 юни 2013 г.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност