Искаш ли да станеш конферентен преводач?

30 Май 2013
« към Стипендии

Български граждани имат възможност да кандидатстват за стипендии за магистърски  програми по конферентен превод за академичната 2013/2014 година, отпускани от Главна дирекция "Устен превод" на Европейската комисия.


Условията за кандидатстване за стипендиите са:
- кандидатът да притежава вече университетска диплома (бакалавър или еквивалентна степен) или да е в последна година на обучението си
- да владее езиците, посочени в обявлението за отпускане на стипендия
- да е кандидатствал или да възнамерява да кандидатства за обучение в магистърска програма по конферентен превод през академичната 2013/2014 година в официално признато и акредитирано висше учебно заведение.
Отпусканата финансова подкрепа е в размер на 2400 евро, ако обучението се реализира в стана-членка на ЕС и 1600 евро, в случай че обучението ще се осъществи в страна-кандидатка за членство в ЕС или трета страна.

Крайният срок за кандидатстване е 16 септември 2013 г.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност