Студентски стипендии

22 Октомври 2014
« към Стипендии

Студентски стипендии:

 „Планет  Европа“ предлага стипендии за талантливи студенти от и извън Европейския съюз. Тези стипендии покриват разходите за пътуване, участие и дневни, и са достъпни за ограничен брой избрани студенти.

За периода 2015-2017 броят на студентите, които ще получат стипендията все още не е уточнен, но ще бъде актуализиран на уеб страницата на програмата.

За стипендианти от Програма Еразъм +, където се включва България, стипендията е до 4500 евро на година.

Като принос към разходите за участие всяка сума, по-голяма от тези максимални вноски трябва да бъдат покрити от участващите организации и не могат да бъдат за сметка на притежателя на стипендия.

Също така са осигурени 1000 евро на година транспортни разходи, както и 1000 евро за целия период (максимум 24 месеца) на съвместната магистърска програма по Еразъм +.

Подробности за критериите за допустимост и други, научете тук

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност