Стипендии за "магистър" и "доктор" в университети на Република Корея

28 Февруари 2014
« към Стипендии

Правителството на Република Корея предоставя 6 стипендии на български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър” или научна степен „ Доктор”, считано от септември 2014г.

Как може да кандидатствате:

За стипендия може да кандидатствате пред Посолството на Република Корея в България, като така кандидатствате едновременно за  три университета. Възможно е да кандидатствате и през конкретен университет в Република Корея, но в този случай кандидатурата Ви ще е ограничена само до един университет.

Етапи на кандидатстване:

Първи етап - подборът се извършва от специалисти в Посолството на Република Корея в България. Срокът за подаване на документи е до 21 март 2014 г;

Втори етап - интервю на английски език с външни оценители;

Трети етап - комисия от NIIED в Република Корея прави финална оценка на кандидатурата.

Крайните резултати ще бъдат оповестени до 1 май 2014 г.

Изисквания към кандидата:

1. Той и неговите родители да бъдат български граждани.

2. Да е в добро физическо и психическо състояние.

  • Кандидатите попълват собственоръчно изготвено медицинско свидетелство, като по-детайлен медицински преглед се извършва на следващ етап от NIIED

3. Да е под 40 г., считано към  1 септември 2014 г.

4. Да е придобил  своята  образователно-квалификационна степен „ Бакалавър” или „ Магистър” към 31 август 2014 г.

  • Кандидатите за стипендия за  придобиване на степен „Магистър” трябва да са придобили съответно степен „Бакалавър” към 31 август 2014 г., а за стипендия за научна степен „Доктор” трябва да имат придобита степен „Магистър” към същата дата. Кандидатите, които не разполагат с официален документ за придобита образователно-квалификационна степен, но очакват  такава до 31 август 2014 г., трябва да изпратят официален сертификат, свидетелстващ, че очакват своята диплома в рамките на дадения срок.

5. Кандидатът трябва да има среден успех от целия период на обучението си не по-нисък от 80%  или „много добър 4.80” (виж Приложение 7- GPA Conversion Table).

6. Стипендията се дава за всички специалности, предлагани от посочените университети (виж Graduate Courses University Information)

- Преференции се дават на кандидати, следващи природни и технически науки

7. Не е задължително, но е препоръчително да се представят сертификати за владеене на английски или корейски език.

8. През първата година кандидатът изучава само корейски език.

*Изключения са кандидатите, които са държали изпита TOPIK,  Level  5 or 6

Продължителност на стипендията:

- Степен „Магистър” (01.09.2014 г. ~ 31.08.2017 г.): 1 г. обучение по корейски език+ 2 г. магистратура

- Научна степен „Доктор” (01.09.2014 г. ~ 31.08.2018 г.): 1 г. обучение по корейски език+ 3 г. докторантура

Какво покрива стипендията:

  1. Двупосочен самолетен билет
  2. Месечна стипендия от 900, 000 вона /KRW/
  3. Семестриална стипендия за научни изследвания- 210,000 вона за студенти от хуманитарните и социални науки; 240,000  вона за студенти в областта на природните и технически науки.
  4. Еднократна стипендия за настаняване от 200,000 вона, която се предоставя при пристигането на степендианта в Република Корея.
  5. Медицинска застраховка.
  6. Всички такси, свързани с обучнието на кандидата по корейски език, както и университетските такси
  7. Разходите по отпечатване на магистърската или докторска теза.

Всички документи се попълват на английски език!

За да свалите необходимите Ви за кандидатстване документи, посетете уебсайт: http://studyinkorea.go.kr/en/main.do

Кликнете : GKS
Кликнете : Notice
Кликнете : (No.60) "2014 Korean Government Scholarship Program for International Students for Graduate Degree" (date: 201-02-03) 

Крайният срок за подаване на документи е 21 март 2014 г.

Моля, подавайте документи на следните e-mail адреси: korean-embassy@mofa.go.kr  и asadalculture@gmail.com или на адрес:

Посолство на Република Корея в София

бул. "Драган Цанков" 36, Интерпред, ет.7А

гр.София

tel. (+359 2) 9712181
fax. (+359 2) 9713388

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност