Конкурс за стипендии на Българска народна банка за 2014 година

15 Ноември 2013
« към Стипендии

Българска народна банка обявява конкурс за две стипендии по 500 лв. месечно за двама студенти, обучаващи се в образователна степен „магистър“ и една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти. Стипендиите се изплащат в рамките на 9 месеца.

Изисквания към кандидатите:

1.      Да са български граждани

2.      Да се обучават в образователна степен „магистър“

3.    Да имат среден успех от придобита степен „бакалавър“ най-малко Много добър 5.00 или завършени поне шест семестъра при момента на кандидатстване с успех най-малко Много добър 5.00

4.      Да не са служители на БНБ

5.      Да нямат роднинска връзка със служители на БНБ

Подаването на документите се извършва в периода 1-30 ноември 2013 година.

Необходимите документи и начина на подаване на документите може да откриете в сайта на БНБ.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност