Стипендии за Академията на ОССЕ в Бишкек

15 Ноември 2013
« към Стипендии

За стипендията могат да кандидатстват дипломирани специалисти по Политически науки и други, свързани с тях области, както и студенти последна година на своята бакалавърска степен на възраст не повече от 32 години от Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан или друга държава членка на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Стипендията включва: 180 евро на месец за лични разходи на студента, 95 евро на месец за настаняване, както и покриване на здравните осигуровки по време на обучението в Магистърската програма Master of Arts in Politics and Security Programme.

Master of Arts in Politics and Security Programme предлага интердисциплинарна учебна програма в областта на политиката, мерките за сигурност и международните отношения, основаваща се на международните стандарти на преподаване. Програмата е предназначена за млади хора, които желаят да надградят своето образование и да получат нови знания, необходими им за професионална или академична кариера в областта на политиката, сигурността, МО, предотвратяването на конфликти, международното развитие и т.н.

Студентите имат уникалния шанс да се срещнат с водещи учени, експерти и представители на международни организации. Тъй като програмата отговаря на международните стандарти за обучение, тя привлича много от най-талантливите и квалифицирани дипломирани студенти от Централна Азия.

Крайният срок за кандидатстване за стипендия е 5 април 2014 г.

Програмата започва на 1 септември 2014 г. и завършва на 30 септември 2015 г.

Допълнителна информация за програмата, както и начина за кандидатстване може да намерите в сайта на Академията.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност