Северноафриканският институт отпуска стипендии

15 Ноември 2013
« към Стипендии

Северноафриканският институт е център за научни изследвания със седалище в Упсала, Швеция, свързани със съвременна  Африка. Мисията на института е посветена на осигуряването на навременно, критично и алтернативно проучване и анализ на Африка. Като център и място за срещи Институтът се стреми да постави знанието по африканските въпроси на обсега на политици, учени, медии, студенти и широката общественост. Северноафриканският институт се финансира съвместно от скандинавските страни.

Общо се предлагат 20-30 стипендии за студенти, обучаващи се в магистърски програми и кандидати за докторанти с цел научни изследвания и подготовка на изследователски проекти. Стипендиите се отпускат веднъж годишно и покриват разходите за пътуване и пребиваване в Африка.

Стипендиите са предназначени за научни  изследвания и подготовка на изследователски проекти. Изследванията следва да се отнасят по въпросите на развитието на Африка и се поставя акцент върху социалните науки (антропология, история, икономика, политология, социология и др.).

Кой може да кандидатства?

Студенти, записани в скандинавски университети, колежи и други изследователски институции на скандинавските страни (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция).

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2014 г.

Формулярът за кандидатстване и допълнителна информация можете да откриете тук.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност