Стипендиантска програма на Фондация Bogliasco

11 Ноември 2013
« към Стипендии

Стипендиите се присъждат, без значение от националността, на квалифицирани лица, извършващи напреднала творческа работа или научни изследвания в следните дисциплини: археология, архитектура, класика, танци,филми или видео, история, ландшафтна архитектура, литература, музика, философия, театър, изобразителни изкуства.

В областта на изкуството, изследователският център приветства лица, извършващи творческа и научна дейност  като история на изкуството, музикология, филмова критика и др.). По отношение на музиката и театъра, за съжаление, центърът не разполага с репетиционни студия.
Всяка година се присъждат около 50 стипендии за продължителност на пребиваване от 30 до 34 дни в зависимост от географския произход на кандидата и неговата/нейната дисциплина. Кандидатурите се приемат два пъти годишно.
По време на престоя си в Центъра, стипендиантите и придружаващите ги лица, имат осигурени храна и настаняване.

Кандидатите:
- трябва да демонстрират значителни постижения в своите дисциплини, съобразени с тяхната възраст и опит
- следва също така да представят описания на проектите, които те възнамеряват да осъществяват в Bogliasco

Крайни срокове за кандидатстване :
15 януари  2014 - за сезон есен-зима семестър, който започва през септември 2014 г. и
15 април 2014 - за зимно-пролетния семестър, който започва през февруари 2015 година.
 Пълното описание на процеса на кандидатстване е представен в сайта на Фондация Bogliasco

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност