Стипендии за специалисти в областта на човешките права

05 Ноември 2013
« към Стипендии

Всяка година Институтът Оаk към американския колеж Colby College за изявени специалисти в областта на правата на човека и междуполовото равенство.

Интерес за института представляват всички, които работят в следните области:  сексуалните и репродуктивни права, полово равенство в областта на образованието, борба с половото насилие и др.

Целта на стипендията е да се даде шанс на изявени специалисти в областта на човешките права да прекарат един семестър като гостуващи учени в колежа, взимайки си творчески отпуск и получавайки време за още проучвания. Участниците ще имат възможността да се срешат със студентите, провеждайки лекции и симпозиуми на темата, която представлява интерес за учения.

Стипендията се присъжда всяка година за есенния семестър (септември-декември) и покрива всички пътни разходи, настаняване, ползване на кола, хранене на територията на колежа, осигуряване на офис със секретарка, ползване на библиотека, както и студент-асистент.

Начин на кандидатстване: чрез online заявление

Крайният срок за кандидатстване е 6 декември 2013 г.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност