Финансова подкрепа за превод на финландска литература

05 Ноември 2013
« към Стипендии

Информационният център за финландска литература отпуска грантове в размер на 600 000 евро за превод на около 300 различни проекта.

Финансирането се отпуска за:

- превод на финландска, финландско-шведска и саами-езична литература на други езици;

- превод на художествена и нехудожествена литература на финландски;

- превод на академични публикации и нехудожествена литература на шведски.

Крайните срокове за кандидатстване са два: 1 ноември и 1 април.

Подробна информация за възможността може да откриете на официалната й страница.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност