Стипендии и финансова подкрепа от UniCredit & Universities

05 Ноември 2013
« към Стипендии

Crivelli Europe Scholarships

Насочени са към млади специалисти в областта на икономиката , банковото дело и финансите , които желаят да вземат докторски курсове във всеки университет по света .
Стипендията е насочена към: най-добрите студенти, които са завършили икономическа специалност или финанси в европейска държава, в зона, в която УниКредит (не) работи
За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да са получили степен по икономика или финанси с отлична крайната оценка след 30 септември 2011 година.
Стипендията възлиза на € 25 000 за учебната 2014-2015 година. Всички такси за обучение за периода на стипендията ще бъдат възстановени .

Кандидатурите се подават онлайн не по-късно от 15 ноември 2013 г. Двамата победители ще бъдат избрани от Научния комитет на фондацията и обявени до 31 декември 2013 г.

Marco Fanno Scholarship:

Конкурсът е насочен към студенти в областта на икономиката, банковото дело и финансите, завършили във всеки италиански университет и желаещи да осъществяват курс в чужбина.

Стипендията е годишна и възобновяемаза втора поредна година. Конкурсът е насочен към:

1) младежи на възраст от 28 години

2) най-добрите студенти от всички националности, които имат висше икономическо образование или финанси от всеки италиански университет.

Стипендиите са в размер на € 25 000 бруто за академичната 2014-2015 година. Всички такси за обучение за целия срок на стипендията ще бъдат напълно възстановени от фондацията.

Кандидатурите се подават онлайн не  по-късно от 15 ноември 2013 година. Двамата победители ще бъдат избрани от Научния комитет на фондацията и ще бъдат обявени до 31 декември 2013.

Study Abroad Exchange Programme Grants: Конкурсът предлага 22 стипендии за всички студенти (в най-малко втори курс) и студенти по магистърски програми, които да прекарат шест месеца в чужбина. Заявления ще се приемат от кандидати, които желаят да учат или посетят някоя от следните страни: Азербайджан, Босна и Херцеговина, Русия, Сърбия и Украйна.

За да бъдат допуснати за участие в конкурса, кандидатите трябва следват в държава, в която УниКредит оперира и да бъдат студенти  в някоя от следните специалности: икономика, финанси, банково дело.

Безвъзмездните средства са предназначени за период от шест месеца, между януари 2014 г. и март 2015 г. Всеки победител ще получи месечна стипендия в размер на € 700 (бруто) за цялата продължителност на престоя в чужбина 

Кандидатурите се подават до 15 ноември 2013 година, а победителите ще бъдат обявени до 15 декември 2013 г.

Stage Abroad Exchange Programme Grants: Конкурсът предлага 22 стипендии за студенти, които да прекарат 3-месечен стаж в чужбина в някоя от следните държави: Австрия, България, Чехия, Германия, Унгария, Италия , Полша, Румъния, Русия, Сърбия и Украйна.

За да бъдат допуснати за участие в конкурса, кандидатите трябва да бъде граждани на държава, в която УниКредит оперира и да бъдат студенти в областта на икономиката, финансите, банковото дело, инженерен мениджмънт, право и икономика. Кандидатът трябва да представи декларация от своя университет за разрешаване на стажа.

Стажът трябва да се проведе през лятото в периода между юни и септември 2014 година. В заявлението, кандидатите трябва да посочат най-много три държави, в които биха искали да реализират стаж. Победителите ще бъдат избрани от Научния комитет по заслуги и като се вземе предвид (ако е възможно) страната - предпочитание на кандидата.

Всеки победител ще получи месечна стипендия в размер на € 700 (бруто) за целия период на стажа в чужбина. В допълнение двупосочните билети ще бъдат напълно платени от фондацията плюс всички визи и задължителни застрахователни разходи (ако има такива ) .

Кандидатурите се подават до 15 ноември 2013 г. Победителите ще бъдат обявени до 15 март 2014 г.

Foscolo Europe Fellowship: Конкурсът е насочен към всички студенти, които са завършили своето висше образование в страна, в която УниКредит оперира.

Стажът е с продължителност в рамките на 2 години и започва на 1 октомври 2014 г. Наградата е в размер на 60 000 €. Кандидатите трябва да подадат своето заявление не по-късно от 15 ноември. Победителят ще бъде обявен на 15 януари 2014 г.

Modigliani Research Grants: В конкурса, насочен към предоставяне на най-добрите три изследователски проекти в областта на  икономиката и финансите, е отворен за млади изследователи от всички националности, които следват в университет на европейска държава, в която УниКредит оперира.

Основната цел на конкурса е да подкрепи академичнитеизследвания в Европа, както и да засили сътрудничеството между университетите .

Безвъзмездната помощ е на стойност € 10 000 бруто на година, а участниците могат да бъдат възнаградени и за втора поредна година. Безвъзмездната помощ  се изплаща пряко на научноизследователската победител. Кандидатите трябва да:

1) са родени след 1977година

2 ) имат докторска степен по икономика или финанси

3) бъдат доцент или асистент

4) не получават финансиране за изследователски проект от други източници

Кандидатите могат да кандидатстват само онлайн, с помощта на приложения образец, достъпен на уебсайта. Кандидатурите се подават до 15 ноември 2013 г. Тримата победители ще бъдат обявени до 15 януари 2014 г.

Повече информация за всички конкурси може да получите в специализирания сайт на UniCredit & Universities.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност