Стипендии за студенти-първокурсници с ниски доходи

02 Ноември 2013
« към Стипендии

По волята на частен дарител от САЩ (сем. Нели и Робърт Гипсън), в сътрудничество с Американската фондация за България, със седалище в Ню Йорк, Международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий" ще подкрепи със стипендии 25 първокурсници. Стипендиите са предназначени за студенти с ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България през учебната 2013-2014 година. Стипендията на един студент от тази учебна година е по 200 лв. месечно или 2,000 лева за цялата академична година.
Общата сума на тазгодишните стипендии ще надхвърли 206,000 лева.

Документите за кандидатстване можете да изпратите и по пощата на адреса на Фондацията с клеймо не по-късно от 19 ноември 2013 г.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност