Инициативата на президента „Подкрепи една мечта“ за 2013 г.

17 Октомври 2013
« към Стипендии

За втора поредна година ще бъде отпусната еднократна финансова подкрепа по инициативата "Подкрепи една мечта" на младежи в неравностойно положение, които ще продължат образованието си във висше училище. Общата сума, която ще бъде разпределена, възлиза на 23 214.63 лева.
Документи за кандидатстване за финансова подкрепа се подават до 20 октомври 2013 г. в Администрацията на Президента. Съгласно Правилата за получаване на финансова помощ от инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2013 година, студентите могат да се ползват с подкрепа в размер не по-голям от 2000 лева.
Кандидатите е необходимо да представят и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ на МТСП, че отговарят на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност