Обменна програма в САЩ за младежи

10 Октомври 2013
« към Стипендии

Youth Exchange and Study (YES), обменната обучителна програма за младежи, е създадена през октомври 2002 г. Споносира се от Бюрото за образование и култура, САЩ (Bureau of Educational and Cultural Affairs  - ECA) и предоставя стипендии на ученици от гимназията (15-17 годишни) за едногодишно обучение в САЩ. Програмата е значима за разширяване на комуникацията между САЩ и другите страни-партньори и насърчаването на взаимното разбирателство и уважение. Учениците живеят в приемни семейства, посещават гимназия, включват се в дейности, които им помагат да научат за американското общество и стойности, да придобият лидерски умения и да представят на местното население странта и културата, от която идват.

Кандидатите трябва:
- да са ученици в 9 или 10 клас на средните училища;
- да оговарят на възразстовите условия за ученици в средното училище за виза J-1 visa/SEVIS;
- да са родени между 1 януари 1997 и 15 юли 1999.
- да имат много добър или отличен успех;
- да имат познания по английски език (кандидатите трябва да докажат познанията си по английски език по време на регистрацията);
- да отговарят на условията за получаване на виза за САЩ;
- да са  граждани на страната, където кандидастстват. 
Допълнителна информация за програмата е налична в официалния й сайт.
« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност