Награда за най-добра докторска дисертация - ENCATC

05 Юни 2018
« към Стипендии

Наградата за научни изследвания в областта на културната политика и културното управление на ENCATC е обявена
Всяка година наградата се предлага на най-добрата докторска дисертация за сравнителни културни политики или теми за управление, представени от нововъзникващи изследователи от Европа и останалия свят.
Докторатната дисертация, представена на поканата, трябва да е публикувана неотдавна (до 4 години след завършване на дисертацията) и да бъде квалифицирана със сборник или еквивалент във висшето образование на вашата страна.
Всички докторанти трябва да бъдат представени на английски, въпреки че оригиналната версия може да бъде на друг език.
Такса за обработка на заявлението от 30 евро.
Краен срок: 8 юни 2018 г.
Научете повете тук
« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност