Новини: Стипендии

Генералната дирекция за устни преводи на Европейската комисия предлага стипендии 30 Юни 2017 Всяка година Генералната дирекция за устни преводи на Европейската комисия предлага редица стипендии. Учебните стипендии са достъпни за студенти от всички дисциплини, които са приети за редовен курс... виж повече
Стипендии на ромски образователен фонд 2017-2018 29 Юни 2017 Програмата за стипендии на Ромски образователен фонд 2017-2018 е отворена! Предлагат се академични стипендии, чрез конкурс, за ромски студенти, които се обучават в бакалавърски, магистърски или... виж повече
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“ 23 Юни 2017 Обща информация Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от... виж повече
Стипендии по "Еразмус мундус" 24 Декември 2014 Програма „Еразмус Мундус" на Европейската комисия е програма за сътрудничество и мобилност в сферата на висшето образование, която приключи през 2013г. Нейна основна цел бе да насърчава... виж повече
Студентски стипендии 22 Октомври 2014 Студентски стипендии: „Планет Европа“ предлага стипендии за талантливи студенти от и извън Европейския съюз. Тези стипендии покриват разходите за пътуване, участие и дневни, и са достъпни за... виж повече
Стипендии, осигурени от Фондация “Pershing Square” 22 Октомври 2014 Фондация “Pershing Square” награждава с до пет стипендии годишно, подкрепяйки необикновени личности в разработването и реализирането на техния потенциал като бъдещи световни лидери, като финансира... виж повече
Стипендии за обучение в Холандия 15 Октомври 2014 Всяка година холандските университети и правителството на Холандия осигуряват стипендии за талантливи и мотивирани студенти от чужбина. Те са валидни както за бакалавърски, така и за магистърски... виж повече
Висше образование по програмите „Еразъм Мундус” и „Еразъм +” 15 Октомври 2014 Кандидатствай за стипедия за една от магистратурите или докторантурите по програма „Еразъм Мундус” или за магистратура по програма „Еразъм +”, предложени от консорциум на висши учебни заведения от... виж повече
Стипендии по програма „Коперник“ за студенти от Централна, Източна и Югоизточна Европа 14 Октомври 2014 Програма „Коперник“ ще връчи шестмесечна стипендия за обучение в Берлин или Хамбург на шест до десет студенти от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Стипендиите за зимния семестър започват... виж повече
Стипендии за специализация в Япония 24 Март 2014 Международната фондация „Мацумае“ в Токио организира стипендиантски програми за кандидати от цял свят. Стипендиите се присъждат за научни изследвания, които се провеждат в срок от 3 до 6 месеца в... виж повече
Страници1234

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали