Покана - цифровизацията и социалното приобщаване на младите хора

27 Април 2018
« към Конкурси

В рамките на различните дейности, свързани с връзките между цифровизацията и социалното приобщаване на младите хора, Партньорството между Европейската комисия и Съвета на Европа в областта на младежта стартира Покана за дейности, насочени към определяне на практиките за използване на цифровизацията да се подобри социалното приобщаване на младите хора.
Поканата търси проекти, инструменти, промени в политиката, научноизследователски инициативи, които оказват въздействие върху социалното приобщаване на младите хора и върху практики, които могат да вдъхновят другите да включат цифровизацията в работата си за социално приобщаване на младите хора.
Тези практики ще бъдат събрани и редактирани в компилация, която ще вдъхнови онези, които работят за и с младите хора, да обмислят подходи за цифровизация в работата си за социално приобщаване.
За целите на настоящата покана практиките трябва да са свързани с:
- достъп до услуги, услуги, които са благоприятни за младите хора, услуги за социално приобщаване (например онлайн приложение, което помага на младите хора, напускащи институционалната грижа, да имат достъп до техните права на жилище и образование);
- привличане на вниманието на младите хора и дигиталното разделение (например да има приятелски онлайн пространства за работа с младежи и насърчаване на тяхното използване в обществените библиотеки);
- Устойчивост и овластяване за социално приобщаване (например цифрови платформи, където младите хора могат да научат умения за гражданска ангажираност и за пазара на труда);
- борба с дискриминацията в цифровото пространство, речта на омразата, кибертормоза и тормоза (например онлайн кампании за борба с насаждането на омраза или платформи за информация и подкрепа срещу кибертормоза).
В същото време те трябва да отчитат развитието в най-малко 3 области:
- МЛАДЕЖКА РАБОТА (включително дигитална работа с младежта); необходимите компетенции от практикуващите; ролята на младежката работа за развитието на медийната грамотност на младите хора; използване на цифровизацията за овластяване на младите хора;
- ПОЛИТИКАТА НА МЛАДЕЖТА: ролята на политиката за младежта за включване на темата за цифровизацията като част от различни програми, насочени към ограничаване на неравенството, използване на нови канали за привличане и включване на млади хора (например чрез игри или приложения), действащ като регулатор или като подкрепа; и ролята на цифровизацията при формирането на политиката за младежта във всичките й фази;
- МЛАДЕЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ролята на младежката научноизследователска дейност, идентифициране на други области на научните изследвания и използването на научноизследователски разработки, основаващи се на данни.
Приносът може да бъде изпратен до 6 май 2018 г. [https://www.surveymonkey.com/r/7GF6MV2].
За допълнителна подкрепа, моля, свържете се с Мара Джорджеску на mara.georgescu@partnership-eu.coe.int
« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност