Фотоконкурс #MySocialRights.

18 Април 2018
« към Конкурси

Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия приканва младите хора в Европа да участват в фотоконкурса #MySocialRights.
В рамките на темата "Как възприемам социалните права в Европа" младите хора  -на възраст между 18 и 30 години, които живеят в ЕС, могат да представят до три снимки, които описват какво означава: "Социални права" - за тях и да разсъждават върху належащите социални проблеми.
Участниците могат да се вдъхновяват, като изберат един или повече [https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar- принципи на европейския стълб на социалните права.
как
Вписванията трябва да бъдат първоначалната работа на участниците. Допускат се до 3 заявки на човек.
Всички записи трябва да се подават чрез Woobox.
Награди
Трите главни победители ще бъдат поканени да присъстват на [http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html] Европейско младежко събитие в Страсбург на 1-2 юни 2018 г., където ще имат възможност да се срещнат с млади хора от цяла Европа.
Основната награда за победителите е международен билет за двама души, които да открият Европа.
15-те най-добри снимки ще бъдат изложени на изложбата на Комисията на Европейското младежко събитие 2018.
Предвидени са и 30 малки  и 12 средни награди.
Краен срок: 1 май 2018 г., полунощ CET.
Научете повече: https://woobox.com/ugd2pa
« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност