ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ “ _МЯСТО – ДОБРОВОЛЧЕСТВО С ВЪЗДЕЙСТВИЕ”

24 Януари 2018
« към Конкурси

Отворена покана за подаване на проектни предложения по Проект “ _Място – Доброволчество с въздействие” 
Краен срок: 19 февруари 2018 г. 
Сдружение „BG Бъди активен“ отправя Отворена покана за подаване на проектни предложения по Проект “ _Място – Доброволчество с въздействие”. 
Поканата е насочена към реализиране на проекти за промяна в градската среда на 10 населени места в България. Това ще се случи посредством намеси в публични пространства, чрез Placemaking* инициатива, за реновиране и изграждане на социални младежки пространства на открито.
Общите критерии при избора на предложенията са:
- Ясна и конкретна идея относно желаното въздействие на евентуалната трансформация на дадено публично пространство в съответния град;
- Избраната локация да бъде от значение за развитието на града и силно ангажираща за местна младежка общност;
- Готовност за отворено партньорство между три ключови участници – НПО в сферата на културата, спорта, доброволчеството, младежката работа, опазването на природата и др., публичния и частния сектор;
- Натрупан опит и осъществени проекти с активно включване на местни младежи, младежки групи и организации на членовете от кандидатстващия екип. Предоставяне на линкове или синтезирана информация относно максимум два подобни проекта е желателно;
По проекта могат да кандидатстват:
- Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;
- Кооперации по Закона за кооперациите;
- Български юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 
- Юридически лица регистрирани по Търговския закон;
- Учебни заведения (училища);
- Неформални младежки организации и общности.
Подкрепата, която предлагаме, е експертност под формата на семинари, обучения, консултации и директна професионална подкрепа на терен, както и финансов ресурс, за да Ви улесним в процеса на облагородяване на среда във Вашия град. 
  • Обща стойност на гранта: 10 000 лв.
  • Бюджет за изпълнение на един проект: до 3 000 лв.
  • Срок за реализация на избраните проекти: март – декември 2018 г.
« към Конкурси

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност