НОВО: Микрокредитиране за стартиращи и социални предприятия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

24 Януари 2018
« към Конкурси

Микрокредитиране за стартиращи и социални предприятия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
Краен срок: не е посочен 
Финансирането е под формата на микрокредити и е предназначено за стартиращи и социални предприятия.
>> Основни параметри на финансовия инструмент:
- Размер на кредитите - от 5000 лв. до 48 895 лв.
- Срок на кредита - до 10 години.
- Възможност за гратисен период по главницата - до 2 години.
>> Допустими дейности за финансиране:
- Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност.
- Работен капитал за развитие или разширяване на дейността.
- Специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.
>> Кого ще кредитират финансовите посредници „Микрофонд“ и „СиС Кредит“:
- Стартиращи предприятия.
- Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи (безработни повече от 6 м., лица с увреждания и младежи до 29 г.).
- Социални предприятия (стартиращи и съществуващи).
Повече информация можете да намерите тук.
« към Конкурси

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност