Европейска година на културното наследство - 2018

15 Януари 2018
« към Конкурси

„Културното наследство е не само наследство от миналото, но и ресурс за бъдещето ни“ - Тибор Наврачич, европейски комисар по въпросите на образованието, младежта, културата и спорта

2018 г. ще бъде Европейска година на културното наследство. Това е Вашият шанс да участвате в поредица от единствени по рода си прояви за честване на богатото и разнообразно културно наследство на Европа!

Целта на Европейската година на културното наследство е да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство. През 2018 г. ще се акцентира върху:

  • стойността на културното наследство за обществото;
  • приноса му за икономиката;
  • ролята му в европейската културна дипломация;
  • значението на неговото съхранение за бъдещите поколения.

Културното наследство играе важна икономическа роля в Европа. В отрасъла са заети над 300 000 души, а 7,8 милиона европейски работни места са косвено свързани с него, например в областта на туризма и строителството. Освен това културното наследство има положително — макар и все още недооценено — въздействие върху нашите общества, като допринася за качеството на живот, социалното сближаване и междукултурния диалог.

Как по-точно ще се чества Европейската година на културното наследство?

Европейската година на културното наследство ще включва инициативи и прояви на европейско, национално, регионално и местно равнище. На национално равнище тя ще се организира от координатори, определени от всяка държава — членка на ЕС. На европейско равнище тя ще бъде организирана съвместно с институциите на Европейския съюз: Комисията, Парламента и Съвета, както и Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет. Ще се включат и основни действащи лица от професионалната област.

Какво е планирано?

През 2018 г. ще се проведат хиляди дейности и чествания в цяла Европа. 10 големи европейски инициативи ще гарантират, че отзвукът от честванията ще продължи и след 2018 г. Тези инициативи ще се изпълняват от Европейската комисия в сътрудничество с ключови партньори (Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други европейски организации). Чрез десетте инициативи ще бъде извлечена максимална подкрепа за постигането на четири цели: участие, устойчивост, защита и иновации.

Освен това Годината ще заеме място сред успешните европейски инициативи, посветени на културното наследство:

  • Европейските дни на наследството, в рамките на които всяка година се организират над 70 000 прояви с участието на над 20 милиона души;
  • Знакът за европейско наследство, присъждан на обекти, които ознаменуват и символизират европейските идеали, ценности и история;
  • Европейските столици на културата - ежегодно избирани два града, които олицетворяват културното богатство на Европа. През 2018 г. столици на културата ще бъдат Ла Валета (Малта) и Леуварден (Нидерландия).
  • Многобройни награди на ЕС, и по-специално наградата на ЕС за културно наследство/наградите Europa Nostra за най-добрите практики в областта на опазването на културното наследство, неговото управление, както и свързаните с него научни изследвания, образование и комуникации.

Ще се финансират много проекти с подкрепата на „Творческа Европа“, „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“, „Европа за гражданите“ и други програми на ЕС за финансиране.

Лого на събитията и проектите

Логото за визуална идентичност на Европейската година на културното наследство ще се използва както за националните, така и европейските инициативи. То може да се използва за прояви и проекти, провеждани през 2018 г., с които се допринася за постигането на целите на Европейска година на културното наследство. За повече информация за възможността да се използва логото следва да се обърнете към националния координатор.

Допълнителна информация: EAC-EYCH2018@ec.europa.eu  и ТУК

Национален координатор за България: Петър Миладинов, държавен експерт, Министерство на културата, e-mail: p.miladinov@mc.government.bg

За повече информация ТУК 

« към Конкурси

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност