Европейската олимпиада по статистика за учениците от средните училища

29 Ноември 2017
« към Конкурси

ЕОС се организира за първи път от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: Национален и Европейски. Финалистите от Националния кръг във всяка държава ще могат да участват в Европейския кръг. Националният кръг ще се проведе на български, а Европейският - на английски език.

Националният кръг е през учебната 2017/2018 година, а Европейският - през май 2018 година.

Европейската олимпиада по статистика е предназначена за учениците от средните училища. Участниците ще бъдат разделени на две категории.

Участието е безплатно.

Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от един до трима ученици от едно и също училище и от една категория, с учител ментор от същото училище, който да придружава и наблюдава работата на отбора. Няма ограничения относно броя на отборите от всяко училище, но всеки ученик може да участва само в един отбор и в една категория. Един ментор може да ръководи повече от един отбор.

Национален кръг:

Период на регистрация: до 26 януари 2018 година.

Европейски кръг:

Период на регистрация: от 9 до 13 април 2018 година.

Обявяване на победителите: 23 май 2018 година.

Награждаването ще се проведе в периода от 27 до 28 юни 2018 г., по време на Европейската конференция по качеството на официалната статистика 2018, в гр. Краков, Полша.

Ако имате въпроси относно Европейската олимпиада по статистика, моля, свържете се с организаторите на адрес: competition@nsi.bg.

За повече информация, регламент и регистрация ТУК 

……………………………………………

Eurodesk BG010-Kustendil-MIKC

« към Конкурси

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали