Проект за младежки доброволци от Северозападна България

02 Август 2017
« към Конкурси

Младежки доброволци - за еко образование 
Краен срок: 10 септември 2017 г. 
Фондация „ЕкоЦентрик“ и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ стартират проект за младежки доброволци от Северозападна България. Целта на двете организации е да се създаде и популяризира мрежа от обучени младежки доброволци за мултиплициране на природозащитни дейности, както и да се предоставят възможности на младите хора за личностно и професионално развитие. 
15 младежи на възраст 18-29 години от Северозападна България ще преминат през теоретично и практическо обучение за работа с връстници (в края на месец септември и месец октомври 2017) и ще получат финансиране за реализиране на собствени природозащитни кампании и инициативи.
Доброволците ще приложат своите умения с гимназисти от училищата СУ„Васил Кънчов“ и СУ „Христо Ботев“ Враца. 
В рамките на проект „Младежки доброволци - за еко образование“ ще бъде разработен методичен подход и наръчник “Младежки доброволци обучават младежи за опазване на околната среда”.
Обучените доброволци ще бъдат включени в последващи инициативи и дейности на Фондация „ЕкоЦентрик“ и Дирекция на ПП „Врачански Балкан“.
« към Конкурси

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали