Европейска награда за най-добро интернет съдържание за деца

03 Юни 2013
« към Конкурси

Европейската награда за най-добро интернет съдържание за деца обръща внимание на достъпното качествено съдържание за деца на възраст от 4 до 12 години и насърчава създаването на ново съдържание, което да предложи на младите хора възможности за учене, игра, откривателска и изследователска дейност. Наградите за най-добро интернет съдържание за деца ще бъдат раздадени в четири категории както на национално, така и на европейско ниво.

Състезателни катeгории

Наградите ще бъдат раздадени в четири категории: две за възрастни и две за деца и младежи.
Възрастни, които представят интернет съдържание, предназначено за деца от 4 до 12 години: 
  • Категория 1 - неспециалисти, които не създават интернет съдържание по професия или нямат бюджет/доход за наемане на професионалист, който да им помогне с това. (Например учители, социални работници или подобни професии)
  • Категория 2 - Специалисти, които създават интернет съдържание по професия или имат бюджет/доход за наемане на професионалист, който да им помогне с това. (например различни компании и музеи със собствен бюджет и т.н.)
Деца и младежи (родени не по-рано от 31.12.1996 г.), които представят интернет съдържание за деца и младежи до 18 години:
  • Категория 3 - индивидуално участие или екипи до 3 души.
  • Категория 4 - училищни класове /младежки групи.
Страни-участнички
Европейската награда за най-добро интернет съдържание за деца е достъпна за деца, младежи и възрастни от следните страни:
Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Испания и Великобритания.
Приемливо съдържание
Можете да участвате с онлайн съдържание под всякаква форма, включително уебсайтове, блогове, игри, приложения, образователно съдържание, видео клипове и друго мултимедийно съдържание. За да бъде допуснато за участие, съдържанието трябва да отговаря на следните критерии:
  • Съдържанието е достъпно онлайн и е насочено към деца на възраст от 4 до 12 години.
  • Съдържанието е насочено към деца и младежи до 18 години – само за категории 3 и 4.
  • Съдържанието е достъпно онлайн по време на подаването му за участие в състезанието.
  • Съдържанието е на един от националните езици на страната, в която се подава разработката за участие в състезанието.

Научете повече за състезанието в официалния сайт на инициативата.

« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност