Kонкурс „Europass приключение - Играй и опознай Европа"

03 Юни 2013
« към Конкурси

Всички имаме свободата да пътуваме по света и да бъдем мобилни. Чрез вашето въображение можете да достигнете до най-далечните точки на Стария континент, без да има  граници за време, пространство и разстояние. В тази връзка, обявяваме конкурс за образователна игра, в която може да използвате вашите знания и умения, въображение и творчество. Вашето участие ще ви донесе много положителни емоции и предизвикателства.Целта на конкурса „Europass приключение - Играй и опознай Европа" е да  разшири кръгозора на познанията за Европейските страни и съюза, да провокира вашето  въображение по темата за мобилност и използването на Europass документите.

Конкурсът се провежда в две категории:

1. Ученици от 5 до 7 клас;

2. Ученици от 8 до 12 клас;

Организатор на конкурса е Центърът за развитие на човешките ресурси. Центърът е Национална агенция на европейската програма "Учене през целия живот" в България и отговаря за редица други европейски инициативи. Една от тях е дейността Европас (Europass), като агенцията е и Национален Европас център за България. Европас вярва, че за да пътуваш свободно ти трябва "паспорт от документи", който да казва на хората в другите страни:

·   Кой си ти?

·   Какво знаеш?

·   Как може да си полезен?

Този паспорт е свободно достъпен за всички, които се стремят към лично и професионално развитие. Официалният сайт на Europass e: http://europass.cedefop.europa.eu/bg/home

Основна информация:

Кой може да участва?

1.  Ученици от 5 до 7 клас;

2. Ученици от 8 до 12 клас;

*За всички участници под 18г. се изисква съгласие от родител.

*Участието може да е индивидуално или в екип, може и под ръководството на учител или ментор на екипа от страна на родители.

Какво трябва да съдържа образователната игра?

Въпроси от областта на: История, География, Музика, Спорт, Култура, Литература, Известни личности, Традиции, Бит, Национална кухня, Особености, характеризиращи дадена държава и др.

Как се кандидатства?

Документи се подават до 1 юли 2013 г.

1. Формуляр за участие;

2. Образователната игра на хартия, електронна версия, прототип.

Адрес на подаване: Център за развитие на човешките ресурси, София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3, ЦРЧР – за конкурса „Europass приключение - Играй и опознай Европа"

Жури

Оценката ще се извърши от екип експерти,  част от Национален Europass център България, към Център за развитие на човешките ресурси.

Критерии за оценка

Максималният брой точки, който може да получи всяка игра е 100, разпределени според следните критерии:

·         Връзка с Europass документите- 30 т.

·         Оригиналност на идеята – 20 т.

·         Обхват на областите на познание – 20 т.

·         Креативност, творчество и иновативен подход- 10 т.

·         Визуално качество на изпълнение - 10 т.

·         Ясно описани правила на играта – 10 т.

Награди:

Общ награден фонд – 4000лв.

Ученици от 5 до 7 клас:

І-ва награда – 1000 лева

ІІ-ра награда – 600 лева

ІІІ-та награда – 400 лева

Ученици от 8 до 12 клас:

І-ва награда – 1000 лева

ІІ-ра награда – 600 лева

ІІІ-та награда – 400 лева

Обявяване на резултатите:

На 31 юли 2013год.  журито ще обяви своите номинации за най-добрите образователни игри.

За финал на националния конкурс е предвидено празнично събитие, в рамките на което ще се проведе Официална церемония по награждаване на победителите в конкурса: „Europass.приключение - Играй и опознай Европа".

« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност