Конкурс за есе за млади икономисти

31 Май 2013
« към Конкурси

Световната търговска организация стартира конкурс за есе, в който могат да участват млади икономисти. Целта на конкурса е да насърчи изследванията от страна на младите икономисти в областта на търговската политика и международното сътрудничество в сферата на търговията, както и да засили интереса към дейностите на организацията от страна на академичната общност.
Изискване за кандидатите е да реализират към момента на кандидатстване докторска степен или да са защитили такава в последните 2 години.
Есето трябва да е с максимална дължина от 15 000 думи и да е тематично свързано с търговската политикаи международното сътрудничество в сферата на търговията. Наградата за победителя е 5 000 швейцарски франка.

Крайният срок за участие е 1 юни 2013 г.

« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност