Конкурс на ЕК за есе

03 Януари 2015
« към Конкурси

Знаете ли, че в резултат на последователните разширявания Европейският съюз (ЕС) е най-голямата икономика в света с повече от 500 милиона граждани? Той има по-голяма тежест в международен план, отколкото когато и да е било преди. Политиката на разширяване на ЕС подкрепя подготовката за членство на тези европейски държави, които се стремят да се присъединят към ЕС. По този начин тя помага Европа да се превърне в по-безопасно място и насърчава демокрацията и основните свободи, като същевременно укрепва върховенството на закона в държавите кандидатки. През 2013 г. Хърватия, последната присъединила се към ЕС страна, стана 28-ата държава, членка на Съюза. Албания, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Исландия (преговорите с Исландия са спрени по решение на исландското правителство), Косово*, Черна гора, Сърбия и Турция са кандидатки или потенциални кандидатки. Някои от тях вече са в процес на преговори или очакват тяхното започване, докато други имат перспектива за членство, когато се подготвят за него.
Ако сте младеж между 18 и 25 години, то Европейската комисия има голямо желание да научи какво мислите Вие:
Какви са Вашите впечатления от разширения Европейски съюз?
Как разширеният Европейски съюз може да отговори на предизвикателствата на бъдещето?
Споделете Вашето мнение по единия или двата въпроса в статия (до 1000 думи) и спечелете страхотни награди! За подробни правила, посетете сайта на конкурса
Крайният срок за участие е 27 февруари 2015г.
« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност