Национален конкурс на Българската търговско-промишлена палата

24 Март 2014
« към Конкурси

Българската търговско-промишлена палата организира национален конкурс.

Тема на конкурса:

 • Проектна идея за нова услуга/услуги на БТПП за бизнеса или
 • Проектна идея за подобряване начина на предлагане или качеството и достъпността на вече действаща услуга чрез използване на нови информационни технологии (IT) – интернет платформа, приложение за мобилни устройства, онлайн предлагане на съществуваща услуга и т.н.

Участници:

 • Младежи до 19 години
 • Младежи от 20 до 29 години

Етапи на провеждане на конкурса:

 • Първи етап: набиране на проектни идеи в обем до 3 страници – срок 1 март 2014 г.
 • Втори етап: селектиране на най-добрите проекти (не повече от 20) и поканване на преминалите първи етап кандидати да представят подробно разработване на проектната идея – срок до 30 април.

Условия за участие:

 • Допускат се неограничен брой участници
 • Допуска се индивидуално участие или в екип (без ограничение на участващите в екипа).
 • Специална комисия от БТПП ще оцени проектите и ще класира трите най-добри проекта за всяка възрастова категория, които ще бъдат наградени.

Изисквания към проектите:

 • Да се изпращат по електронен път до БТПП
 • За втория етап предимство ще е, ако към описанието на проектната идея се представи бизнес план, визуализация на проекта и анализ на очакваните ползи от внедряването на проектните идеи

Критерии за оценка на проектите:

 • Икономически най-изгоден/полезност – формира 40% от крайната оценка
 • Иновативност – формира 30% от крайната оценка
 • Приложимост – формира 30% от крайната оценка

Комисия обявява допуснатите проектни идеи за участие във втория етап в срок до 15 март. Резултатите се публикуват в сайта на БТПП, на сайтовете на регионалните палати/камари, Фейсбук страницата на БТПП.

Обявяване на крайните резултати от конкурса – 22 май 2014 г.

Награди:

В категорията младежи до 19 години:

 • 1-ва награда - 600 лв.
 • 2-ра награда – 420 лв.
 • 3-та награда – 360 лв.

В категорията младежи от 20 до 29 години:

 • 1-ва награда - 2000 лв. плюс едномесечен стаж в БТПП
 • 2-ра награда – 1500 лв. плюс 15-дневен стаж в БТПП
 • 3-та награда – 1000 лв. плюс 10-дневен стаж в БТПП.

Проектите следва да се изпращат до БТПП на e-mail: bcci@bcci.bg

« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност