Европейска награда за превенция на наркотиците

29 Януари 2014
« към Конкурси

От 2004г., Европейска награда за превенция на наркотиците се дава на всеки 2 до 3 години на иновативни местни проекти, които се ръководят от млади хора и са насочени към млади хора.

Наградата се връчва на успешни проекти за превенция, реализирани от млади хора в рамките на държавите, включени в Съвета на Европа или Средиземноморската мрежа за сътрудничество по наркотичните зависимости (Mednet). Наградените проекти са три, като всеки от тях получава  по 5 000 евро.
Основните изисквания са : 
1. Проектът да е реализиран от млади хора, като те участват не само като негови изпълнители, но и създават неговата концепция и ръководят изпълнението му
2. Проектът трябва да тече в момента на кандидатстване или да е приключил наскоро.  
3. Фокусът на проекта да е насочен към превенция на зависимости ( наркотици, алкохол, тютюн). Проектът може да си поставя и други приоритети, например здравословен начин на живот/ повишаване физическата активност на младежите и тн., но задължително трябва да има връзка с проблема за зависимостите. 
4. Организацията или групата, която кандидатства ( няма изисквания да е неправителствена организация, може и неформална група, клас и тн.) трябва да има "формална структура". 
5. Методите и средствата на проекта трябва да се отличават с иновативност и оригиналност.

Как да кандидатствате?

Внимателно прочетете правилата и процедурите за кандидатстване.

Изтеглете електронната форма за кандидатстване, която е достъпна на страницата на Групата "Помпиду" към Съвета на Европа.

Попълнете формуляра за кандидатстване на английски език или френски език, които са официалните езици на Съвета на Европа.

Подайте формуляра по имейл на Секретариата на Съвета на Европа.

Крайният срок за кандидатстване е 30 март 2014г.

« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност